• PC

Thứ Năm, 27/07/2017  | 11:34

Hiện

Quên mật khẩu ?

Ngày sinh           

Ngày cấp           

Hiện

Hiện

capcha

Close

Cổ phiếu

Thái Hương

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.

Sai phạm hàng loạt, HVG bị phạt 185 triệu đồng

15/07/2017 | 12:12

Ngày 12/7/2017, UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Hùng Vương (HOSE: HVG)

Theo đó, HVG bị phạt 100 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo theo quy định pháp luật. Cụ thể, HVG không báo cáo UBCKNN các tài liệu sau:

 • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2015,
 • Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 17/4/2015 về điều chỉnh vốn điều lệ tại Điều lệ công ty,
 • Nghị quyết HĐQT số 250515/NQ-HĐQT ngày 25/5/2015 về phát hành trái phiếu riêng lẻ,
 • Công bố thông tin (CBTT) về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 14,
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015, Nghị quyết HĐQT ngày 11/12/2015 về triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức,
 • Nghị quyết HĐQT ngày 19/2/2016 về mua 5 triệu cổ phiếu quỹ,
 • Nghị quyết HĐQT ngày 23/2/2016 về điều chỉnh vốn điều lệ tại Điều lệ công ty,
 • CBTT về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành,
 • CBTT về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15,
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2016,
 • Công văn số 7/5/2016 về đính chính một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính (BCTC) Quý 2/2016,
 • Công bố thông tin ngày 15/6/2016 thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành,
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016,
 • Báo cáo thường niên năm 2016.

Đồng thời, HVG cũng báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu sau:

 • Nghị quyết HĐQT ngày 19/5/2015 mua 5 triệu cổ phiếu quỹ;
 • Báo cáo thường niên năm 2015, BCTC riêng và hợp nhất Quý 1/2016;
 • Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
 • BCTC riêng và hợp nhất Quý 2/2016 và giải trình kết quả kinh doanh;
 • BCTC riêng và hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán;
 • BCTC riêng và hợp nhất Quý 1/2017

Tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Bên cạnh đó, HVG còn bị phạt 85 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin sai lệch. Cụ thể, BCTC riêng và BCTC hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 30/9/2016 do HVG lập và CBTT ngày 31/10/2016 trên Sở GDCK TPHCM (HOSE) so với BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (CBTT ngày 02/02/2017 trên HOSE) có sự sai lệch về số liệu của nhiều khoản mục, bao gồm doanh thu, giá vốn hàng bán, hàng tồn kho, các khoản phải thu, phải trả, lợi nhuận sau thuế. BCTC riêng và BCTC hợp nhất bán niên năm 2016; BCTC riêng và BCTC hợp nhất Quý 3/2016 do HVG lập và CBTT có sai lệch số liệu và phải điều chỉnh lại.

Theo đó, biện pháp khắc phục hậu quả là buộc HVG cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch theo quy định./.

 • Xem thảo luận (0)
 • Gửi ý kiến