• Tablet
  • PC
VN-Index613.29  ▼-2.51  (-0.41%)
KL: 218,231,910
-
GT: 5,015.62 tỷ
HNX-Index88.89  ▲0.81  (0.92%)
KL: 90,440,554
-
GT: 1,397.07 tỷ
Vàng SJC: 35.96  trđ/lượng
USD: 21,245 đồng
Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 22 – 26/09/2014

Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 22 – 26/09/2014

Chiến lược đầu tư & Phân tích kỹ thuật chuyên sâu thị trường chứng khoán Việt Nam.

Doanh nhân