• Tablet
  • PC
VN-Index598.70  ▲0.72  (0.12%)
KL: 23,890,547
-
GT: 364.84 tỷ
HNX-Index80.31  ▲0.06  (0.07%)
KL: 7,782,690
-
GT: 102.01 tỷ
Vàng SJC: 36.65  trđ/lượng
USD: 21,245 đồng
Hàng loạt “thủ thuật” để phát hành thêm cổ phiếu

Hàng loạt “thủ thuật” để phát hành thêm cổ phiếu

Giới đầu tư cần thực sự tỉnh táo trong việc ra quyết định mua hay không mua cổ phiếu phát hành thêm. Tuy nhiên, điều không thể bàn cãi đó là trước mỗi đợt phát hành thêm, cổ phiếu thường chứng kiến những con sóng đầu cơ và giới đầu tư có thể tận dụng.

Doanh nhân