• Tablet
  • PC
VN-Index566.67  ▼-0.53  (-0.09%)
KL: 71,326,180
-
GT: 923.61 tỷ
HNX-Index81.32  ▼-0.38  (-0.47%)
KL: 25,577,277
-
GT: 279.53 tỷ
Vàng SJC: 34.85  trđ/lượng
USD: 21,245 đồng
Hiện tượng dòng tiền đến rồi đi ở QBS

Hiện tượng dòng tiền đến rồi đi ở QBS

Kết quả kinh doanh thực tế năm 2014 tích cực với lợi nhuận tăng gấp 3 lần so với năm trước. Kế hoạch năm 2015 tiếp tục ấn tượng và chuẩn bị tăng vốn “khủng”. Tuy nhiên, dòng tiền ở cổ phiếu QBS vẫn không ổn định, vì sao?

Vui hay buồn?

Vĩ mô10:45 27/05/2015

Doanh nhân