• Tablet
  • PC
VN-Index636.65  ▲4.62  (0.73%)
KL: 189,882,100
-
GT: 3,771.59 tỷ
HNX-Index87.04  ▲0.25  (0.29%)
KL: 82,806,840
-
GT: 1,084.63 tỷ
Vàng SJC: 36.41  trđ/lượng
USD: 21,245 đồng
Vietstock Weekly 03 – 05/09: Tâm điểm cổ phiếu bluechip thuộc các ngành nóng

Vietstock Weekly 03 – 05/09: Tâm điểm cổ phiếu bluechip thuộc các ngành nóng

Đà tăng nhiều khả năng sẽ diễn ra xoay vòng giữa các nhóm cổ phiếu. Tuy nhiên, tâm điểm của thị trường vẫn sẽ là những cổ phiếu bluechip, đặc biệt là những cổ phiếu nằm trong nhóm ngành nóng như Bất động sản, Xây dựng, Khai khoáng và Chứng khoán.

Doanh nhân